اینستاگرام قابلیت هشدار اسکرین شات گرفتن استوری را حذف کرد!


اینستاگرام قابلیت هشدار اسکرین شات گرفتن استوری را حذف کرد!

اینستاگرام قابلیت هشدار را زمانی که شخصی از استوری شما اسکرین شات بر می دارد را دیگر آزمایش نخواهد کرد!

چندی پیش بود که اینستاگرام اعلام کرد در حال آزمایشی است که کسانی که از استوری شما اسکرین شات میگیرند را به شماها اعلام می کند و این قابلیت طرفداران و البته موج نارضایتی را هم در پیش داشت!

اما با تمام این ها اینستاگرام در خبرگذاری BuzzFeed News اعلام کرده که دیگر این قابلیت را آزمایش نخواهد کرد و دیگر هشداری در زمان اسکرین شات دیگران از استوری شما ارسال نخواهد شد!

 

افزایش فالوور و لایک اینستاگرام