مولتی لایک ایرانی اینستاگرام

این بسته ها لایک های پست ها شما را بدون نیاز به پسورد و کاملا واقعی و ایرانی افزایش میدهد .

 • ارسال لایک به 10 پست آخر شما انجام میشود
 • لایک های ایرانی و کاملا واقعی
 • برای سفارش تنها وارد کردن نام پیج کافیست
 • در کمتر از ۶ ساعت کلیه لایک ها انجام خواهند شد .

مولتی لایک ایرانی برای 10 پست آخر اینستاگرام
 • 200 مولتی لایک ایرانی

  لایک ایرانی

  تا 10 پست هر پست 200 لایک
  شروع بلافاصله بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران

  9,750 تومان
  7,500 تومان
 • 500 مولتی لایک ایرانی

  لایک ایرانی

  تا 10 پست هر پست 500 لایک
  شروع بلافاصله بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران

  20,800 تومان
  16,000 تومان
 • 1000 مولتی لایک ایرانی

  لایک ایرانی

  تا 10 پست هر پست 1000 لایک
  شروع بلافاصله بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران

  39,000 تومان
  30,000 تومان
 • 2000 مولتی لایک ایرانی

  لایک ایرانی

  تا 10 پست هر پست 2000 لایک
  شروع بلافاصله بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران

  75,400 تومان
  58,000 تومان